Selanik Caddesi No:29/6 Kat:3 Kizilay / ANKARA
Tel: 0 (312) 425 00 52
Fax: 0 (312) 425 00 52
GSM 1: 0 (532) 434 32 32
GSM 2: 0 (543) 409 29 39
ahmet.akgun2012@gmail.com

Toprak Koruma Projeleri

03.07.2005 tarih ve 5403 sayılı "Poprak koruma ve arazi kullanımı kanunu" ile topragın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelliyerek korunmasını ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları sağlamayı amaçlanmaktadır.

Bu kanunla arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi , amaç dışı ve yanlış kullanımının önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına yönelik sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile usül ve esasların uygulanmasını emredici kurallarını koymuştur.

Arazilerin Doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engellemek için yapılacak plan ve projelerde, ehliyet sahibi ve deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz.