Fevzi Çakmak 2 Sokak 28 / 14 Kat:4 Kızılay / ANKARA
Tel: 230 80 76
Fax: 231 14 56
GSM 1: 0543 409 29 39
GSM 2: 0532 434 32 32
ahmet.akgun06@hotmail.com

Mera Islah Projeleri

Mera Islah Projeleri

Çayır ve meralar, ülkemizin en önemli doğal zenginliği olup, farklı özelliği ile çok sayıda türden oluşmuştur. Çayır ve meraların çevreyle ilgili işlevleri yanında toprağı ve suyu da koruma özellikleri bulunmaktadır.
Ülkemizde 25-26 milyon hektar civarında olan çayır-mera ve yaylakların daha verimli duruma sokulması amaç olmalıdır.
Çayır-mera ıslahı; çayır alanlarında üretilen yemin verim ve kalitesini yükseltmek amacıyla çayır üzerinde yapılan her türlü uygulamalardır. Mera ıslahı ise, meraların verim ve kalitesini yükseltmek ve otlayan hayvanların üretilen ottan(yem) daha çok daha kolay yararlanmalarını sağlamak maksadı ile mera üzerinde kurulan tesisler ve yapılan düzenlemeler ve uygulamalardır.
Çayır ve mera ıslahının yararları hayvanlara kaba yem üretmelerinin yanında;
*Yem üretimi artar,
*Yem kalitesi yükselir,
*Hayvansal üretim artar,
*Hayvanların sevk ve yönetimi kolaylaşır,
*Zehirlenmeler azalır,
*Yangın tehlikesi azalır,
*Havuzların su verimliliği artar,
*Erozyon önlenir,
*Mera kaynaklarının çoklu kullanımlar arsındaki çelişmeler azalır.
Çayır ve mera ıslahını gerekli kılan önemli sebeplerden bitki örtülerinin herhangi bir şekilden klimaks durumundan uzaklaşmasıdır. Klimakstan ayrılan bitki örtülerinde arzulanmayan birçok durum ortaya çıkar. Islahın gerektirdiğini aşağıdaki faktör belirler;
*Çayır-meraların verim güçlerini kaybetmeleri, aşırı otlatmalar nedeniyle bitkiler kendilerini toparlayamamalıdırlar,
*Botanik kompozisyonunda istenmeyen değişiklerin ve lezzetli türlerin azalarak yerlerini az lezzetli veya lezzetsiz türlerin alması,
*Yabancı türlerin artış göstermesi,
*Çayır- mera topraklarında verimliliğin kaybolmaya başlaması,
*Erozyonun ortaya çıkması,
*Bitki örtüsünün seyrekleşmeye başlaması,
*Su düzeyinin bozuk olması,
*Çayır-meraların toprak ve bitki örtüsünde ortaya çıkan düzensizliklerin olması halinde;
Kullanma çevre faktörlerine bağlı olarak toprakların sıkışması veya gevşemesi, otlatma mevsimi hayvanların otlayamadığı dikenli, sert yapılı ve zehirli kurt bitkilerin kalması, özellikle sığır dışkılarının düzensiz dağılması, bitki gelişmesi ve hayvanların gezinmesini engelleye taş ve çakılların çoğalması sonucunda çayır-mera ıslah projelerini zorunlu kılmaktadır. Islah projeleri ile çayır-meraların verimini ve et kalitesini yükseltecek veya otlayan hayvanların yemden faydalanmalarını sağlayacaktır. Herhangi bir sebeple bozulan çayır-meralar 4342 sayılı mera kanunu gereğince”mera ıslah ve amenajman projesi “yapılarak bozulan meralar yeniden ihya edilmelidir.
*Her yörenin ve yerin kendine özgü ıslah yolu olabilmesine rağmen çayır-mera bitki örtülerinin durumuna göre uygulanabilecek ıslah yöntemlerini genellemek mümkündür.
Yukarı izah ettiğimiz sebeplerle, bilinçle, geniş tecrübemizle ve aldığımız”yetki belgemizle” mera ıslah ve geri dönüşüm projelerini yapmaktayız.

13.12.2014